Med mer än 35 års erfarenhet av fastighetsbranschen, både som yrkesman på underhållssidan samt som teknisk förvaltare och projektledare på beställarsidan, har vi erfarenheter och kunskap som vi vill dela med oss av i ett eventuellt uppdrag hos er.

Utöver vår huvudsakliga verksamhet som är oberoende rådgivning och projektledning för fastighetsägare vid planering och genomförandet av fastighetsunderhåll, åtar vi oss tillsammans med våra samarbetspartners även de flesta fastighetstekniska och juridiska tjänster ni kan behöva hjälp med.

Vi vänder oss till styrelser i bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och stiftelser samt till tekniska förvaltare eller hyresfastighetsägare som behöver hjälp med projekt eller juridiska frågor inom fastighetssektorn. 

Finns du i Uppsala, Stockholm, Uppland eller övriga Mälardalen?

Välkommen till Morell Heinänen AB

Morell Heinänen AB innehar konsultansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar samt har F-skattsedel.
Morell Heinänen AB har medlemskap i SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund .
Morell Heinänen AB är medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen .

Kontakta oss via formuläret
eller nå oss på 0722-50 43 51


Morell Heinänen AB Igelkottsvägen 2  -  755 91 Uppsala  -  0722-504351 -  staffan@moheab.se